Het Nijmeegs Kamerkoor

Concerten

Bach voor en na

14-06-2009

Bekijk de flyerBach voor en na
25 april 2009
PERSBERICHT
HET NIJMEEGS KAMERKOOR ZINGT
`BACH VOOR EN NA´
==== EEN MUZIKALE REIS DOOR DE BAROK ====

Op zondagmiddag 14 juni 2009 verzorgt Het Nijmeegs Kamerkoor onder leiding van Paulien Roos in de Bartholomeuskerk in Beek-Ubbergen een thematisch concert rond Bach als leerling en leraar. Medewerking wordt verleend door organist Cor van Wageningen en gambiste Hanneke Waardenburg.

In dit programma wil het Nijmeegs Kamerkoor de luisteraar op een muzikale reis begeleiden door de periode voor, tijdens en na het leven van Johann Sebastian Bach (1685-1750). Bach leefde tijdens de late Barok. Hij wees in zijn muziek soms naar het verleden maar baande tegelijk de weg voor de muziek van de volgende eeuw. Muziek die, om met Goethe te spreken, klinkt alsof de eeuwige harmonie zich met zichzelf onderhoudt.

Een van de leermeesters van Bach was Dieterich Buxtehude (1637-1707), bij wie hij in zijn jonge jaren enige tijd verbleef en van wie hij werken overschreef en bewerkte: `leren door kopiëren´. De Italiaanse invloeden die we bij Bach aantreffen hebben hem onder meer via Buxtehude bereikt. Van laatstgenoemde componist brengen wij de Missa Brevis, een typerend werk in barokke stijl, harmonisch en melodisch complex, soms onnatuurlijk en dissonant, en nog overwegend polyfoon van aard.

Centraal in het programma staat het vijfstemmige motet Jesu meine Freude (BWV 227) van Bach. In dit motet, dat uit maar liefst 11 delen bestaat, wisselen teksten uit het gelijknamige protestantse kerklied en uit de Romeinenbrief van de apostel Paulus elkaar af: poëzie staat tegenover dogmatisch proza, maar beide behandelen zij op hun manier de spanning tussen het tijdelijke en het eeuwige, het vergankelijke en het onvergankelijke, tussen lichaam en geest. De teksten uit het kerklied zijn overwegend homofoon van aard en wijzen daarmee vooruit naar de tijd na Bach, terwijl de tekstdelen uit de Paulusbrief polyfoon zijn getoonzet en daarmee eigenlijk terugverwijzen naar een reeds voorbije periode. Ook in dat opzicht vormt dit motet een schakelpunt tussen de tijd van voor de Barok en die daarna.

Het programma wordt gecompleteerd door het motet Befiehl du deine Wege van Johann Christoph Altnikol (1719-1759), een zeer gewaardeerde leerling van Bach en diens latere schoonzoon. In dit gevarieerde werk zijn duidelijke invloeden van Bach te horen, en ook zijn al stijlkenmerken te herkennen van de zogenaamde Klassieke periode na 1750: vol symmetrie en harmonie, maar ook eenvoudig en overzichtelijk; een esthetisch ideaal van evenwicht tussen emotie en ratio, tussen inhoud en vorm.

St.Bartholomeuskerk  Beek Ubbergen

Nijmeegs Muziek Festival

07-06-2009

Bekijk de flyerNijmeegs Muziek Festival
Het Nijmeegs Kamerkoor presenteert zich
in de Schepenenhal van het stadhuis.
Uitgevoerd wordt het vijfstemmige motet Jesu meine Freude (BWV 227) van Bach. In dit motet, dat uit maar liefst 11 delen bestaat, wisselen teksten uit het gelijknamige protestantse kerklied en uit de Romeinenbrief van de apostel Paulus elkaar af: poëzie staat tegenover dogmatisch proza, maar beide behandelen zij op hun manier de spanning tussen het tijdelijke en het eeuwige, het vergankelijke en het onvergankelijke, tussen lichaam en geest. De teksten uit het kerklied zijn overwegend homofoon van aard en wijzen daarmee vooruit naar de tijd na Bach, terwijl de tekstdelen uit de Paulusbrief polyfoon zijn getoonzet en daarmee eigenlijk terugverwijzen naar een reeds voorbije periode. Ook in dat opzicht vormt dit motet een schakelpunt tussen de tijd van voor de Barok en die daarna.
Stadhuis Nijmegen, Burchtstraat

Jesu meine Freude (Doesburg)

06-06-2009

Bekijk de flyerJesu meine Freude (Doesburg)
In een besloten concert voert
Het Nijmeegs Kamerkoor uit:
Jesu meine Freude van J.S.Bach
en enkele liederen van Grieg

Grote Kerk Doesburg (besloten)

O Magnum Mysterium

20-12-2008

Bekijk de flyerO Magnum Mysterium
Tijdens de traditionele decemberdrukte worden we beheerst door eindejaarsborrels, boodschappenlijstjes en cadeau aanbiedingen. Desondanks valt niet te ontkomen aan de gewaarwording dat we in de donkerste dagen van het jaar leven: een hermetisch seizoen, een lang moment van ingekeerdheid. Het Kerstfeest vormt in die periode een keerpunt, een symbool voor transitie: van duisternis naar licht, van geboorte, van compassie met de zwakkeren, van reflectie. Daarom past muziek zo mooi in deze tijd: muziek brengt ons ontroering en troost, en biedt soms doorkijkjes naar een onaardse schoonheid, naar berusting, verzoening en vrede.

Dit kerstconcert door het Nijmeegs Kamerkoor bevat onder meer werken van Francis Poulenc, waaronder diens bekende Quatre motets pour le temps de Noël. Poulenc streefde in zijn composities naar eenvoud en spontaniteit. De Quatre motets kenmerken zich door heldere kleuren, sterke ritmes, diatonische harmonieën en uitgesproken melodieën. Ook in de muziek van de Federico Mompou, tijdgenoot en vriend van Poulenc, spelen helderheid en eenvoud een grote rol. Met een minimum aan middelen bereikte hij een maximale zeggingskracht. Zijn compositie Ave Maria getuigt hiervan. In het programma wordt nog meer aandacht besteed aan Maria, met name in enkele werken van Vittoria. Verder soleert een kwartet uit het koor met drie stukken uit "Oratorio de Noël" van C. Saint-Saëns. Met een aantal Franstalige kerstliederen, waarvan enkele door John Rutter bewerkt, besluit Het Nijmeegs Kamerkoor dit bijzondere kerstconcert.
Muzikale begeleiding van dit concert wordt verzorgd door Truus van den Brink, hobo en Steffie Ypma, piano. In een intermezzo wordt Nocturne nr. 2 van Gabriël Fauré op piano ten gehore gebracht.

Petruskerk Nijmegen

Delen uit ons kerstconcert Berg en Dal

11-12-2008

Bekijk de flyerDelen uit ons kerstconcert Berg en Dal
In de recreatiezaal van zorgcentrum De Vijverhof geven we een voorproefje op ons kerstconcert later deze maand. Vanaf 19.30 uur zijn wij te beluisteren.
Zorgcentrum De Vijverhof
Kwakkenbergweg 150, Berg en Dal

Vesperviering Walburgiskerk Zutphen

14-09-2008

    Vesperviering Walburgiskerk Zutphen

Avondconcert in de St. Laurentiuskerk in Kekerdom

07-09-2008

Bekijk de flyerAvondconcert in de St.Laurentiuskerk in Kekerdom
Een concert met psalmen uit de Barok van Heinrich Schütz, waaronder het "Herr auf Dich traue ich" en psalmen uit de twintigste eeuw van de Noorse componist Edward Grieg.
Daarnaast laten wij enkele liederen van Wolf, horen, die in ons laatste concert in de Hortus Arcadië te beluisteren waren.
Er zijn intermezzi op het orgel van de Laurentiuskerk. Dit orgel is vervaardigd door F.C. Smits (1800-1876), orgelmaker te Reek.
Tenslotte kunt u genieten van liederen van de componisten Reger en Rheinberger.
Kekerdom, St. Laurentiuskerk

Midzomernachtconcert

21-06-2008

Bekijk de flyerMIDZOMERNACHTCONCERT DOOR HET NIJMEEGS KAMERKOOR

De nacht spreekt tot de verbeelding en dat geldt nog meer voor de Midzomernacht. In de Keltische mythologie wordt de midzomernacht omschreven als de meest magische nacht van het jaar. Rond grote vuren wordt feest gevierd totdat de volgende ochtend de zon kan worden begroet.

Het Keltische midzomerfeest wordt traditioneel gevierd in de kortste nacht van het jaar, 21 juni. Het Nijmeegs Kamerkoor verzorgt dit jaar in deze traditie een midzomernachtconcert in de sfeervolle ambiance van de Hortus Arcadië in Park Brakkenstein, nabij de universiteit.

U zult tijdens dit concert horen dat vele dichters en componisten in de loop der tijd wel raad wisten met de verwoording en verklanking van het scala aan gevoelens dat wij associëren met de avond en nacht. Zo schreef Goethe in zijn fameuze" Nachtlied van de zwerver" dat er, boven alle toppen uit, vredige rust is:" Ueber allen Gipfeln ist Ruh". Er gaat iets troostrijks, iets sussends van dat lied uit. Het is haast een wiegelied voor volwassenen. Het belooft ons een vredige slaap na een dag vol inspanningen en emoties.

Op deze zwoele zomeravond kunt u de drukte van de dag achter zich laten, tot rust komen en wat mijmeren bij een breed scala aan gevarieerde liederen geïnspireerd door de avond en de nacht. Van romantiek tot jazz, van madrigaal tot Shakespearesong.

Niet alleen de zangers nemen u mee naar andere sferen, het duo Willem 2, bestaande uit Pip van Steen, dwarsfluit,en Will Derks, gitaar, zal vooraf, als intermezzo en na afloop de sfeer verhogen met hun spel.

Ook twee dansers, Nicole Leferink en Hanna de Vletter luisteren deze midzomeravond op. Op het Montessoricollege zijn zij leerlingen van dansdocent Vivian Davelaar. Vivian treedt regelmatig op met groepen van haar leerlingen van verschillende scholen, zowel met moderne dans, als met musicaldans.
Botanische tuin

d Almarasweg 22 Nijmegen


 

Het Nijmeegs Muziekfestival

01-06-2008

Bekijk de flyerHet Nijmeegs Muziekfestival
Op 1 juni was Het Nijmeegs Kamerkoor te horen met onder andere Three Shakespeare Songs van R.Vaughan Williams, in de Schepenenhal van het stadhuis. Luisteraars konden daarmee een voorproefje horen van het Midzomernachtconcert op 21 juni.

StartVorige123VolgendeEinde
Pagina 3 van 3